Hormon��lna lie��ba
Počet liekov je 567 (t.j. 6 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ALETRO 2,5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALETRO 2,5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x2,5 mg (blis. PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALETRO 2,5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x2,5 mg (blis. PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALETRO 2,5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x2,5 mg (blis. PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALETRO 2,5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOSTAN 25 MG ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x1 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x1 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANACEL 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x1 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 100x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 300x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 98x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANAPREX 1 MG ; tbl flm 84x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 100x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 50x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 28x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 90x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 98x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTELB 1 MG FILMOM OBALENá TABLETA ; tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 56x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 30(3x10)x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 1x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 28x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 300x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 10(10x1)x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 98x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 14x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 84x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 50(50x1)x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 84x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL - TEVA 1 MG ; tbl flm 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 300x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg (liek.HDPEl) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 98x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 84x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 50x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 300x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 28x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 98x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 500x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 28x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 14x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 10x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 56x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 84x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 300x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL MYLAN 1 MG ; tbl flm 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 300x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x1 mg (nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 300x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL SANDOZ 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 98x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 90(3x30)x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG ; tbl flm 100x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOLE BLUEFISH 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ANASTROZOLE BLUEFISH 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x1 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >