Diuretik��
Počet liekov je 340 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 30x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 100x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 90x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 60x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 50x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 20x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 15x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 14x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ACTAPAM 1,5 MG ; tbl plg 10x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  AMICLOTON ; tbl 30 náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 100x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 90x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 60x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 50x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 30x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 20x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 15x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 10x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  APADEX ; tbl flp 14x1,5 mg náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-per náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-per náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 28x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-per náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 28x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 20x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x25mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 30x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-pe náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-pe náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 10x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-per náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 50x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.-per náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 90x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 100x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 25 MG ; tbl flm 200x1x25 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 50x1x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 90x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 100x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 200x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 50x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 30x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 10x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 20x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 28x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 200x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 30x1x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 20x1x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 10x1x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.-perf.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 20x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 10x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 20x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 200x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 10x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  ELEVEON 50 MG ; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >