Cytostatik��
Počet liekov je 1824 (t.j. 19 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 1000 MG ; sol inf 1x20 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 1000 MG ; sol inf 5x20 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 1x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 5x5 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 250 MG ; sol inf 1x5 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 1x10 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 1x10 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 5x10 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 500 MG ; sol inf 5x10 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 5000 MG ; sol inf 1x100 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  5-FLUOROURACIL ,,EBEWE" 5000 MG ; sol inf 5x100 ml (liek.inj.) náhrada liek na predpis 
  ABRAXANE ; plv ins 1x100 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ACTIKERALL 5 MG/G + 100 MG/G ; sol der 1x25 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ADCETRIS 50 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCEN ; plc ifo 1x50 mg (liek. inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x5 ml/10 mg (skl.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x5 ml/10 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x100 ml/200 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x25 ml/50 mg (pp.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  ADRIBLASTINA PFS ; sol inj 1x25 ml/50 mg (skl.inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  AFINITOR 10 MG TABLETY ; tbl 60x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 10 MG TABLETY ; tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 10 MG TABLETY ; tbl 90x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 10 MG TABLETY ; tbl 10x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 2,5 MG TABLETY ; tbl 90x2,5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 2,5 MG TABLETY ; tbl 30x2,5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 5 MG TABLETY ; tbl 90x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 5 MG TABLETY ; tbl 60x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 5 MG TABLETY ; tbl 10x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  AFINITOR 5 MG TABLETY ; tbl 30x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ALEXAN 100 MG/5 ML ; sol inj 10x5 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  ALEXAN 1000 MG/20 ML ; sol inj 1x20 ml/1000 mg náhrada liek na predpis 
  ALEXAN 2000 MG/40 ML ; sol inj 1x40 ml/2000 mg náhrada liek na predpis 
  ALEXAN 500 MG/10 ML ; sol inj 1x10 ml/500 mg náhrada liek na predpis 
  ALIMTA ; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ALIMTA ; plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ALKERAN 2 MG ; tbl flm 25x2 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  ALKERAN 5 MG ; tbl flm 25x5 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  ALKERAN INJ ; plv iol 1x50 mg+10 ml solv. (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  AMELUZ 78 MG/G GéL ; gel 1x2 g/156 mg (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ARZERRA 100 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con ifo 3x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ARZERRA 1000 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con ifo 1x50 ml/1000 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ASPARAGINASE 10000 MEDAC ; plv ino 5x10000 U náhrada liek na predpis 
  ASPARAGINASE 5000 MEDAC ; plv ino 5x5000 U náhrada liek na predpis 
  ATRIANCE 5 MG/ML INFúZNY INTRAVENóZNY ROZTOK ; sol inf 6x50 ml/250 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  AVASTIN 25 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  AVASTIN 25 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BINODA 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BINODA 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 5x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 20x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 5x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 20x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 5x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 5x140 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 20x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 5x180 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 5x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 20x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 5x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 5x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akryl náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 5x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 5x250 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 20x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 5x5 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akrylo náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 5x5 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 20x5 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akryl náhrada voľnopredajný liek 
  BLEOMEDAC 15000 IU ; plv ino 10x15000 IU (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BLEOMEDAC 15000 IU ; plv ino 1x15000 IU (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOPACATIN 10 MG/ML ; con inf 5x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOPACATIN 10 MG/ML ; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOPACATIN 10 MG/ML ; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOPACATIN 10 MG/ML ; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOPACATIN 10 MG/ML ; con inf 1x60 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  BOSULIF 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Aclar/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  BOSULIF 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/Aclar/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  BOSULIF 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/Aclar/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  BOSULIF 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x500 mg (blis.PVC/Aclar/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  BUSILVEX 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 8(2x4)x10 ml/60 ml (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x7 ml/140 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x7 ml/140 mg (liek.inj.skl. + ochr.plast. náhrada liek na predpis 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl. + ochr.plast.o náhrada liek na predpis 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMITOTIC 20 MG/ML ; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl. + ochr.plast.o náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.PP) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 1x2 ml/40 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 5x2 ml/40 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 1x2 ml/40 mg (liek.PP) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 5x5 ml/100 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  CAMPTO 20 MG/ML ; con inf 1x15 ml/300 mg (liek.PP) náhrada liek na predpis 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x150 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CAPECITABIN SANDOZ 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >