Blok��tory kalciov��ho kan��la
Počet liekov je 507 (t.j. 6 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACCEL 10 MG ; tbl 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  ACCEL 10 MG ; tbl 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  ACCEL 5 MG ; tbl 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  ACCEL 5 MG ; tbl 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  AGEN 10 ; tbl 10x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGEN 10 ; tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGEN 10 ; tbl 90x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGEN 5 ; tbl 90x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGEN 5 ; tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AGEN 5 ; tbl 10x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 10 MG TABLETY ; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 90x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 84x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 60x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALNETA 5 MG TABLETY ; tbl 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALTIAZEM RR ; cps plg 16x180 mg náhrada liek na predpis 
  ALTIAZEM RR ; cps plg 20x180 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 200x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 98x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 60x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 56x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 7x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 14x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 15x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 10 MG ; tbl 28x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 200x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 100x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 98x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 60x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 56x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 10x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 7x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 14x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 15x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 20x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMILOSTAD 5 MG ; tbl 28x5 mg náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 500x10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 300x10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 100x10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 300x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 100x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 98x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 10x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 20x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 28x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 30x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 10 MG TABLETY ; tbl 50x10 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 500x5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 300x5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 100x5 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 300x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 100x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 98x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 50x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 30x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 28x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 20x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIGAMMA 5 MG TABLETY ; tbl 10x5 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 300(30x10)x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 100x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 50x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 20x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 300(30x10)x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 300(30x10)x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 100x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 50x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 20x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 300(30x10)x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 20x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG ; tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >