Betablok��tory
Počet liekov je 764 (t.j. 8 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ATENOBENE 100 MG ; tbl flm 20x100 mg náhrada liek na predpis 
  ATENOBENE 100 MG ; tbl flm 50x100 mg náhrada liek na predpis 
  ATENOBENE 50 MG ; tbl flm 50x50 mg náhrada liek na predpis 
  ATENOBENE 50 MG ; tbl flm 20x50 mg náhrada liek na predpis 
  BETAC ; tbl flm 50x20 mg (blister PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAC ; tbl flm 30x20 mg (blister PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAC ; tbl flm 100x20 mg (blister PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETALOC ZOK 100 MG ; tbl mod 28x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  BETALOC ZOK 50 MG ; tbl mod 28x50 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  BETALOC 1 MG/1 ML ; sol inj 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  BETALOC ZOK 25 MG ; tbl mod 28x25 mg náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 30x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 50x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 84x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 98x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 10x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 100x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 7x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 28x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 56x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 20x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 10 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 14x10 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 100x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 20x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 84x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 28x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 50x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 14x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 56x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 7x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 10x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 30x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAPRES 5 MG / 75 MG KAPSULY ; cps dur 98x5 mg/75 mg (Aclar/PVC/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 10x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 20x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 50x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 90x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETAXOLOL PMCS 20 MG ; tbl 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOBELA 2,5 MG TABLETY ; tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOBELA 2,5 MG TABLETY ; tbl 60x2,5 mg (blis.PVC/PVdC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOBELA 10 MG TABLETY ; tbl 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOBELA 5 MG TABLETY ; tbl 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOBELA 5 MG TABLETY ; tbl 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOCARD 10 MG ; tbl flm 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOCARD 10 MG ; tbl flm 60x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOCARD 5 MG ; tbl flm 60x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOCARD 5 MG ; tbl flm 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 10 ; tbl flm 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 10 ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 10 ; tbl flm 300x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 10 ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 5 ; tbl flm 300x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 5 ; tbl flm 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 5 ; tbl flm 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOGAMMA 5 ; tbl flm 100x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOMERCK 10 ; tbl flm 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  BISOMERCK 5 ; tbl flm 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 50x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x10 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 500x10 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 84x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 30x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 98x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 56x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 10x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 10 MG/6,25 MG ; tbl flm 28x10 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 30x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 56x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 28x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 50x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 84x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 98x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x2,5 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 500x2,5 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 2,5 MG/6,25 MG ; tbl flm 10x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 84x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x5 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 56x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 98x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 10x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 100x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 50x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 28x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 30x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOMYL COMBI 5 MG/6,25 MG ; tbl flm 500x5 mg/6,25 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 21x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 10 MG ; tbl 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 2,5 MG ; tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BISOPROLOL ORION 2,5 MG ; tbl 28x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >