Antivirotik�� pre syst��mov�� pou��itie
Počet liekov je 401 (t.j. 5 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 5x10 ml/250 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 50x20 ml/500 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 20x20 ml/500 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 10x20 ml/500 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 5x20 ml/500 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 50x10 ml/250 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 20x10 ml/250 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  ACICLOVIR MYLAN 25 MG/ML ; con inf 10x10 ml/250 mg (amp.PE) náhrada liek na predpis 
  APTIVUS 100 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x95 ml (100 mg/1 ml) ( fľaša.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  APTIVUS 250 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 120x250 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ATRIPLA 600 MG/200 MG/245 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 3x30x600 mg/200 mg/245 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ATRIPLA 600 MG/200 MG/245 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x600 mg/200 mg/245 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 30x1 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 30x1x0,5 mg (bli.Alu/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 30x1x1 mg (bli.Alu/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; sol por 1x210 ml/10,5 mg (fľa.HDPE+odmer.lyžica) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 90x1x0,5 mg (bli.Alu/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 90x1x1 mg (bli.Alu/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  BARACLUDE ; tbl flm 30x0,5 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x150 mg (fľ.HDPE/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (2x90)x150 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180x300 mg (fľ.HDPE/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (2x90)x300 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x300 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELSENTRI 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/alu) náhrada voľnopredajný liek 
  COMBIVIR ; tbl flm 60x150 mg/300 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  COMBIVIR ; tbl flm 6x10x150 mg/300 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  COPEGUS 200 MG ; tbl flm 112x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  COPEGUS 200 MG ; tbl flm 168x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  COPEGUS 200 MG ; tbl flm 42x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  COPEGUS 200 MG ; tbl flm 28x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CRIXIVAN 200 MG ; cps dur 270x200 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CRIXIVAN 200 MG ; cps dur 180x200 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CRIXIVAN 200 MG ; cps dur 360x200 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CRIXIVAN 400 MG ; cps dur 180x400 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CRIXIVAN 400 MG ; cps dur 90x400 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CYMEVENE 500 MG ; plv inf 1x500 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  EDURANT 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x600 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90(3x30x1)x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al, multi náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90(3x30x1)x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al, multi náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90(3x30x1)x600 mg (blis.Al/Al, multibal. z náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x600 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1x600 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  EFAVIRENZ TEVA 600 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90(3x30x1)x600 mg (blis.Al/Al, multibal. š náhrada voľnopredajný liek 
  EMTRIVA 10 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x170 ml (fľ.polyetylén/tereftalát) náhrada voľnopredajný liek 
  EMTRIVA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x200 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EMTRIVA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x200 mg (blis.Aclar/PE/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  EPIVIR ; tbl flm 60x150 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EPIVIR ; tbl flm 30x300 mg (bli.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  EPIVIR ; tbl flm 30x300 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EPIVIR ; tbl flm 60x150 mg (bli.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  EPIVIR ; sol por 1x240 ml (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EVIPLERA 200 MG/25 MG/245 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 90(3x30)x200 mg/25 mg/245 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  EVIPLERA 200 MG/25 MG/245 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x200 mg/25 mg/245 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 60x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 30x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 21x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 1x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 56x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 50(50x1)x250 mg (nemoc.bal.) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 20x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 15x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 12x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 250 MG ; tbl flm 14x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 15x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 30x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 56x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 50(50x1)x500 mg (nemoc.bal.) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 10x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 1x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 21x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FAMCICLOVIR - TEVA 500 MG ; tbl flm 14x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  FUZEON ; plv iol 60x108 mg (90 mg/ ml) (prášok+ solvent+3 m náhrada voľnopredajný liek 
  FUZEON ; plv iol 60x108 mg (90 mg/ ml) (prášok+ solv.) náhrada voľnopredajný liek 
  FUZEON ; plv ino 60x108 mg (90 mg/ ml) (prášok) náhrada voľnopredajný liek 
  HEPSERA 10 MG TABLETY ; tbl 3x30x10 mg náhrada voľnopredajný liek 
  HEPSERA 10 MG TABLETY ; tbl 30x10 mg náhrada voľnopredajný liek 
  HERPESIN 200 ; tbl 25x200 mg náhrada liek na predpis 
  HERPESIN 250 ; plv inf 10x250 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  HERPESIN 400 ; tbl 50x400 mg náhrada liek na predpis 
  HERPESIN 400 ; tbl 25x400 mg náhrada liek na predpis 
  INCIVO 375 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x375 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INCIVO 375 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 168(4x42)x375 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INTELENCE 100 MG TABLETY ; tbl 120x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INTELENCE 200 MG TABLETY ; tbl 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INTELENCE 25 MG TABLETY ; tbl 120x25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INVIRASE ; tbl flm 120x500 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  INVIRASE ; cps dur 270x200 mg (fľa.skl) náhrada voľnopredajný liek 
  ISENTRESS 100 MG žUVACIE TABLETY ; tbl mnd 60x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ISENTRESS 25 MG žUVACIE TABLETY ; tbl mnd 60x25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >