Antiuratik��
Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 120 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x120 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADENURIC 80 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x80 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  COLCHICUM-DISPERT ; tbl obd 20x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  COLCHICUM-DISPERT ; tbl obd 50x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KRYSTEXXA 8 MG INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x1 ml/8 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  MILURIT 100 MG ; tbl 50x100 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  MILURIT 300 MG ; tbl 100x300 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  MILURIT 300 MG ; tbl 30x300 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis