Antireumatik�� a antiflogistik��
Počet liekov je 1035 (t.j. 11 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 40x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 10x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 40x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 50x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 10x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 50x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACLEXA 200 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 40x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ADVIL RAPID ; cps mol 10x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 8x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 20x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 10x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 4x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 2x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 16x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 8x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 16x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 20x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al/perg. pap.) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 4x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVIL RAPID ; cps mol 2x400 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AFLAMIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AFLAMIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AFLAMIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AFLAMIL 100 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU ; plu por 20x100 mg (vre.papier/Al/LDPE) náhrada liek na predpis 
  AFLAMIL 15 MG/G KRéM ; crm der 1x60 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 3x1 ml/25 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/25 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/25 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 3x1 ml/25 mg (striek.inj.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 1x1 ml/25 mg (striek.inj.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 25 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 5x1 ml/25 mg (striek.inj.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/50 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/50 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 3x1 ml/50 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 5x1 ml/50 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 3x1 ml/50 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 50 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 1x1 ml/50 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml /75 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 3x1 ml /75 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml /75 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 3x1 ml/75 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 5x1 ml/75 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  AKIS 75 MG/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKčNE ; sol iru 1x1 ml/75 mg (striek.skl.napl.) náhrada liek na predpis 
  ALEVE 220 MG ; tbl flm 24x220 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ALEVE 220 MG ; tbl flm 12x220 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ALEVE 220 MG ; tbl flm 24x220 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ALEVE 220 MG ; tbl flm 12x220 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ALMIRAL ; sol inj 10x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL ; sol inj 1x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL ; sol inj 100x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL 50 MG ; tbl ent 20x50 mg (bli.) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL 50 MG ; tbl ent 500x50 mg (liek.) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL 50 MG ; tbl ent 1000x50 mg (liek.) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL 50 MG ; tbl ent 250x50 mg (liek.) náhrada liek na predpis 
  ALMIRAL 50 MG ; tbl ent 100x50 mg (liek.) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 14x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 100x1x120 mg (blis.Al/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 50x1x120 mg (blis.Al/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 100x120 mg (blis..Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 84x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 50x120 mg ((blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 30x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 10x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 20x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 5x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 2x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 30x120 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 90x120 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 5x1x120 mg (blis.Al/Al perf.) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 28x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 7x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 120 MG ; tbl flm 98x120 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 49x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 98x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 28x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 14x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 2x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 20x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 30 MG ; tbl flm 7x30 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 5x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 28x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 10x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 14x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 20x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 7x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ARCOXIA 60 MG ; tbl flm 2x60 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >