Antiprotozoik��
Počet liekov je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ENTIZOL 250 MG TABLETY ; tbl 20x250 mg náhrada liek na predpis 
  EURARTESIM 20 MG/160 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x20 mg/160 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EURARTESIM 40 MG/320 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 9x40 mg/320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EURARTESIM 40 MG/320 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 6x40 mg/320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EURARTESIM 40 MG/320 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x40 mg/320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EURARTESIM 40 MG/320 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 12x40 mg/320 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  LARIAM 250 MG ; tbl 8x250 mg (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  LARIAM 250 MG ; tbl 8x250 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  MALARONE ; tbl flm 12x250 mg/100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PLAQUENIL 200 MG ; tbl flm 56x200 mg (fľaša) náhrada liek na predpis 
  PLAQUENIL 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (blister) náhrada liek na predpis