Antiparkinsonik��
Počet liekov je 799 (t.j. 8 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADARTREL 0,25 MG ; tbl flm 2x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  ADARTREL 0,25 MG ; tbl flm 12x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  ADARTREL 0,50 MG ; tbl flm 28x0,50 mg náhrada liek na predpis 
  ADARTREL 0,50 MG ; tbl flm 84x0,50 mg náhrada liek na predpis 
  ADARTREL 2,0 MG ; tbl flm 28x2,0 mg náhrada liek na predpis 
  ADARTREL 2,0 MG ; tbl flm 84x2,0 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON ; tbl 20x2 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON ; sol inj 5x1 ml/5 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON ; tbl 50x2 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON SR 4 MG ; tbl plg 100x4 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON SR 4 MG ; tbl plg 60x4 mg náhrada liek na predpis 
  AKINETON SR 4 MG ; tbl plg 30x4 mg náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x2 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 50(10x5)x2 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 25(5x5)x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 25(5x5)x2 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 50(10x5)x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V PERE ; sol inj 1x3 ml (nálplň v pere) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V PERE ; sol inj 10x3 ml (nálplň v pere) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 10 MG/ML INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V PERE ; sol inj 5x3 ml (nálplň v pere) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 5 MG/ML INFúZNY ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol inf 50(10x5)x10 ml (striek.inj.napln.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 5 MG/ML INFúZNY ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol inf 25(5x5)x10 ml (striek.inj.napln.) náhrada liek na predpis 
  APO-GO 5 MG/ML INFúZNY ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol inf 5x10 ml (striek.inj.napln.) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 30x1 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 112x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 30x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 7x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 28x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 100x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  AZILECT 1 MG TABLETY ; tbl 10x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  COMTAN 200 MG ; tbl flm 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTAN 200 MG ; tbl flm 100x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTAN 200 MG ; tbl flm 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTESS ; tbl flm 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTESS ; tbl flm 100x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTESS ; tbl flm 175x200 mg náhrada liek na predpis 
  COMTESS ; tbl flm 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(1x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x(1x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 3x(10x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(10x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DUODOPA INTESTINáLNY GéL ; gel ist 7x100 ml (vak PVC) exp:w náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE MYLAN GENERICS 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE MYLAN GENERICS 200 MG ; tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE MYLAN GENERICS 200 MG ; tbl flm 100x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE ORION 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE ORION 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 175x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE ORION 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE ORION 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE TEVA 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE TEVA 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE TEVA 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x200 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTACAPONE TEVA 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 175x200 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 100x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 250x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 100x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 50x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 500x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 200(4x50)x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 400x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 400(8x50)x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 200x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 300(6x50)x200 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 300x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  ENTAKAPON MYLAN 200 MG ; tbl flm 100x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  GLEPARK 0,18 MG ; tbl 30x0,18 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  GLEPARK 0,18 MG ; tbl 100x0,18 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  GLEPARK 0,7 MG ; tbl 30x0,7 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  GLEPARK 0,7 MG ; tbl 100x0,7 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ISICOM 100 MG ; tbl 60 náhrada liek na predpis 
  ISICOM 100 MG ; tbl 100 náhrada liek na predpis 
  ISICOM 100 MG ; tbl 30 náhrada liek na predpis 
  ISICOM 250 MG ; tbl 30 náhrada liek na predpis 
  ISICOM 250 MG ; tbl 60 náhrada liek na predpis 
  ISICOM 250 MG ; tbl 100 náhrada liek na predpis 
  JUMEX 5 MG ; tbl 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LEGANTO ; emp tdm 28(7x2 mg/24 h + 7x4 mg/24 h + 7x6 mg/24 h náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 20x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 56x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 100(2x50)x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 7x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 28x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 30x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 84(2x42)x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 90x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 1 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 60x1 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 90x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 100(2x50)x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 84(2x42)x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 30x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 60x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
  LEGANTO 2 MG/24 H TRANSDERMáLNA NáPLASť ; emp tdm 56x2 mg/24 hodín náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >