Antihistaminik�� na syst��mov�� pou��itie
Počet liekov je 872 (t.j. 9 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 4x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 10x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 20x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 14x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 7x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENýM UVOľňOVA ; tbl mod 2x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x30 ml/15 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x225 ml/112,5 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x300 ml/150 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.striekačka) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x60 ml/30 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x50 ml/25 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x120 ml/60 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 0,5 ML/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x100 ml/50 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 5x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 60x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 15x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 50x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 90x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 10x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 100x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 6x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 12x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 18x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 2x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 5x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 15x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 1x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 100x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 15x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 18x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 50x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 60x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 90x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 5x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 12x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 10x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 6x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 100x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 30x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 3x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 5x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 10x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 2x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 1x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 14x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 7x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 21x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 20x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 50x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AERIUS 5 MG PERORáLNY LYOFILIZáT ; lyo por 15x5 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALLEGRA 120 MG ; tbl flm 30120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ALLEGRA 120 MG ; tbl flm 30x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ALLEGRA 120 MG ; tbl flm 10x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ALLEGRA 120 MG ; tbl flm 10x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x300 ml/150 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x30 ml/15 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x50 ml/25 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x60 ml/30 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x100 ml/50 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x120 ml/60 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml/75 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml/75 mg (skl.fľa.+plast.striek.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 0,5 MG/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x225 ml/112,5 mg (skl.fľa.+plast.lyž.) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 18x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 15x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 12x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 10x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 6x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 5x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 50x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 100x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 60x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 2,5 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 90x2,5 mg (bli.PVC/OPA/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 1x5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 2x5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 5x5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) náhrada liek na predpis 
  AZOMYR 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 3x5 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >