Antiepileptik��
Počet liekov je 1993 (t.j. 20 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ABSENOR 300 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl mod 100x300 mg náhrada liek na predpis 
  ABSENOR 500 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 100x500 mg náhrada liek na predpis 
  BISTON ; tbl 50x200 mg náhrada liek na predpis 
  CONVULEX ; sir 1x100 ml (fľ.skl.hn.+ dávkovač) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX ; sir 1x300 ml (fľ.skl.hn.+ dávkovač) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 150 MG KAPSULY ; cps 100x150 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 150 MG KAPSULY ; cps 100x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 300 MG KAPSULY ; cps 100x300 mg (blis.(Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 300 MG KAPSULY ; cps 100x300 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 300 MG/ML KVAPKY ; gto por 100 ml (liel.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 500 MG KAPSULY ; cps 100x500 mg (blis.(Al/PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX 500 MG KAPSULY ; cps 100x500 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 100x500 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 50x500 mg (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 100x500 mg (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 50x500 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 50x500 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  CONVULEX CR 500 MG ; tbl plg 100x500 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  DEPAKINE ; sir 1x150 ml náhrada liek na predpis 
  DEPAKINE 400 MG/4 ML ; plv iol 4x(400 mg+4 ml solv.) náhrada liek na predpis 
  DEPAKINE CHRONO 500 MG ; tbl flp 100x500 mg náhrada liek na predpis 
  DEPAKINE CHRONO 500 MG ; tbl flp 30x500 mg náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 90x250 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 60x250 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 30x250 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x250 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x250 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x250 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 30x500 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 60x500 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU VO V ; plu por 90x500 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x500 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x500 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  DIACOMIT 500 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x500 mg (fľ.PP) náhrada liek na predpis 
  EPILAN D - GEROT ; tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 120x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 80x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 50x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 60x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 200x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 10x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 20x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 1000 MG ; tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 10x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 30x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 80x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 20x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 120x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 200x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 100x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 250 MG ; tbl flm 50x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 200x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 30x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 500 MG ; tbl flm 80x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 10x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 100x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 200x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 20x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 80x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 60x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 50x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 120x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPILETAM 750 MG ; tbl flm 30x750 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x1000 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 250 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x250 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  EPRILEXAN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 100 MG ; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 100 MG ; tbl flm 60x100 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 100 MG ; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 200 MG ; tbl flm 28x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 200 MG ; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 25 MG ; tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ERRAVIA 25 MG ; tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >