Antidiaroik��, intestin��lne antiinfekt��va a antiflogistik��
Počet liekov je 136 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  BUDENOFALK 3 MG ; cps ent 100x3 mg náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 3 MG ; cps ent 50x3 mg náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 9 MG GASTROREZISTENTNý GRANULáT ; gra ent 30x9 mg (vre.Al/PE/PES) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 9 MG GASTROREZISTENTNý GRANULáT ; gra ent 60x9 mg (vre.Al/PE/PES) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 9 MG GASTROREZISTENTNý GRANULáT ; gra ent 20x9 mg (vre.Al/PE/PES) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 9 MG GASTROREZISTENTNý GRANULáT ; gra ent 50x9 mg (vre.Al/PE/PES) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK 9 MG GASTROREZISTENTNý GRANULáT ; gra ent 15x9 mg (vre.Al/PE/PES) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK REKTáLNA PENA ; spm rec 2x(1x14 dávok/28 mg) náhrada liek na predpis 
  BUDENOFALK REKTáLNA PENA ; spm rec 1x14 dávok/28 mg náhrada liek na predpis 
  CARBO MEDICINALIS ; tbl 20(2x10)x300 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOCIT ; tbl 20x320 mg (tuba skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOCIT ; tbl 20x320 mg (blister PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOSORB ; tbl 20x320 mg (tuba skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOSORB ; tbl 20x320 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOSORB ; plv por 1x25 g (vrecko PE) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOSORB 250 MG TABLETY ; tbl 20 náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOTOX ; tbl 20x320 mg (blister PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CARBOTOX ; tbl 20x320 mg (tuba skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  DIFICLIR 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100(10x10)x200 mg (perf.blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  DIFICLIR 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  DIFICLIR 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  DIFICLIR 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20(2x10)x200 mg (perf.blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ENDIEX ; cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ENDIEX ; cps dur 28x200 mg (blister PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ENTEROL 250 MG KAPSULY ; cps dur 10x250 mg (fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENTEROL 250 MG PRášOK NA PERORáLNU SUSPENZIU ; plu por 10x250 mg (vrecko papier/Al/PE) náhrada voľnopredajný liek 
  ENTOCORT 2 MG ; tbo reu 7x2 mg (+7 sol.) náhrada liek na predpis 
  ENTOCORT 3 MG ; cps mod 50x3 mg náhrada liek na predpis 
  ENTOCORT 3 MG ; cps mod 100x3 mg náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC 100 MG ; cps dur 6x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC 100 MG ; cps dur 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC 100 MG ; cps dur 100(5x20)x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC 100 MG ; cps dur 500x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC 100 MG ; cps dur 10x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 20x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 50x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 10x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 30x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 16x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DETI 30 MG ; gru por 100x30 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 10x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 16x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 20x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 30x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 100x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HIDRASEC PRE DOJčATá 10 MG ; gru por 50x10 mg (vre.papier/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  HYLAK FORTE ; gtt por 1x100 ml náhrada voľnopredajný liek 
  HYLAK FORTE ; gtt por 1x30 ml náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM ; cps dur 8x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM ; cps dur 20x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM DUO ACTION ; tbl mnd 8 (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM DUO ACTION ; tbl mnd 6 (blis.Al/PVC/Aclar) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM INSTANT ; tbl oro 18x2 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/PA) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM INSTANT ; tbl oro 24x2 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/PA) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM INSTANT ; tbl oro 12x2 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/PA) náhrada voľnopredajný liek 
  IMODIUM INSTANT ; tbl oro 6x2 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/PA) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 32 (liek. jan.) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 32 (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 32 (blis.Al/PVC/PVDc) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 16 (liek. jan.) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 16 (blis.Al/PVC/PVDc) náhrada voľnopredajný liek 
  LINEX KAPSULY ; cps dur 16 (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LOPACUT 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 8x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LOPACUT 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LOPERAMID WZF POLFA ; tbl 10x2 mg náhrada voľnopredajný liek 
  LOPERAMID WZF POLFA ; tbl 30(2x15)x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEZAVANT 1200 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY S PREDĺ ; tbl ent 60x1200 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEZAVANT 1200 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY S PREDĺ ; tbl ent 120x1200 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MUTAFLOR ; cps ent 100x100 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  MUTAFLOR ; cps ent 20x100 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  MUTAFLOR ; cps ent 100x100 mg (tuba) náhrada voľnopredajný liek 
  MUTAFLOR ; cps ent 20x100 mg (tuba) náhrada voľnopredajný liek 
  NORMIX 2% ; gru por 1x60 ml/1,2 g náhrada liek na predpis 
  NORMIX 200 MG ; tbl obd 28x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  NORMIX 200 MG ; tbl obd 12x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 20 náhrada voľnopredajný liek 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 100 náhrada voľnopredajný liek 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 50 náhrada voľnopredajný liek 
  PENTASA ; sup 28x1 g náhrada liek na predpis 
  PENTASA 1 G ; sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE) náhrada liek na predpis 
  PENTASA SACHET 2 G ; gra plg 1x60 vreciek náhrada liek na predpis 
  PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 1 G ; tbl plg 60x1 g náhrada liek na predpis 
  PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG ; tbl ret 100x500 mg (bli.Alu) náhrada liek na predpis 
  REASEC ; tbl 100x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  REASEC ; tbl 20x2,5 mg náhrada liek na predpis 
  REFERO 550 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  REFERO 550 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  REFERO 550 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  REFERO 550 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  REFERO 550 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 10x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 90x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 60x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 30x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 20x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 15x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1 G čAPíKY ; sup 12x1 g (blis.PVC/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1,5 G GASTROREZISTENTNý GRANULáT S PREDĺž ; gra mdf 150x1,5 g (vre.PES/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1,5 G GASTROREZISTENTNý GRANULáT S PREDĺž ; gra mdf 20x1,5 g (vre.PES/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  SALOFALK 1,5 G GASTROREZISTENTNý GRANULáT S PREDĺž ; gra mdf 30x1,5 g (vre.PES/Al/PE) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >