Antiastmatik��
Počet liekov je 887 (t.j. 9 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACCOLATE 20 MG ; tbl flm 56x20 mg (blis.Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACCOLATE 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 60x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 98x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 30x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 10x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 7x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 100x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 14x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 4 MG ; tbl mnd 56x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 60x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 14x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 10x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ACTAMONE 5 MG ; tbl mnd 7x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 125 ; cps plg 20x125 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 125 ; cps plg 100x125 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 125 ; cps plg 50x125 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 250 ; cps plg 50x250 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 250 ; cps plg 20x250 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 250 ; cps plg 100x250 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 375 ; cps plg 100x375 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 375 ; cps plg 20x375 mg náhrada liek na predpis 
  AFONILUM SR 375 ; cps plg 50x375 mg náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 30x160 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 10x(120x160 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 10x(30x160 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 120x160 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 10x(60x160 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 160 INHALáTOR ; sol inh 60x160 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 10x(60x40 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 10x(120x40 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 120x40 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 60x40 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 30x40 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 40 INHALáTOR ; sol inh 10x(30x40 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 10x(120x80 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 10x(60x80 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 10x(30x80 µg) (obal Al tlak.nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 30x80 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 60x80 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVESCO 80 INHALáTOR ; sol inh 120x80 µg (obal Al tlak.) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 90x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 10 MG ; tbl flm 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 90x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 30x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 56x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 10x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 7x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 50x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 20x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 28x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 100x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 4 MG ; tbl mnd 98x4 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 10x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 7x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 28x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 20x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 56x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 90x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 30x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 100x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ALVOKAST 5 MG ; tbl mnd 98x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 200 µG ; plv inh 1x30 dávok náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 200 µG ; plv inh 1x60 dávok náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 400 µG ; plv inh 1x30 dávok (inh.plast.viacdávkový) náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 400 µG ; plv inh 3x30 dávok (inh.plast.viacdávkový) náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 400 µG ; plv inh 1x60 dávok (inh.plast.viacdávkový) náhrada liek na predpis 
  ASMANEX 400 µG ; plv inh 1x14 dávok (inh.plast.viacdávkový) náhrada liek na predpis 
  ASPULMO ; sus inh 200x100 µg/1 dávku (obal tlak.hlin.+aplik. náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 49x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASTMASAN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >