Antac��da, antiulcer��za a antiflatulenci��
Počet liekov je 1602 (t.j. 17 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACIDWELL 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 7x20 mg (liek.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ACIDWELL 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 7x20 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ACIDWELL 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 14x20 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ACIDWELL 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 14x20 mg (liek.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ANACID ; sus por 30x5 ml (vre.PE/Al/papier) náhrada voľnopredajný liek 
  ANACID ; sus por 12x5 ml (vre.PE/Al/papier) náhrada voľnopredajný liek 
  ARNETIN INJEKCIE ; sol inj 5x2 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 5x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 90x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 7x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 14x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 28x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 30x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 56x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 60x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 500x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 280x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 140x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 15x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 50x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 10 MG ; cps end 500x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 280x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 140x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 7x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 7x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 14x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 28x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 56x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 60x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 90x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 500x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 5x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 500x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 60x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 15x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 50x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 20 MG TVRDé GASTROREZISTENTNé KAPSULY ; cps end 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 7x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 14x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 7x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 15x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 56x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 60x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 14x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 90x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 500x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 5x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 28x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 500x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 30x40 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 280x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 50x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 100x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 140x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASILAR 40 MG ; cps end 60x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 49x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 60x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 10x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 56x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalom náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 140(10x14)x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kart náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 28x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 14x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 168x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 140x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal náhrada liek na predpis 
  CONTROLOC 20 MG GASTROREZISTENTNé TABLETY ; tbl ent 98(2x49)x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >