Anestetik��
Počet liekov je 252 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  BUPIVACAINE CLARIS 5,0 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x20 ml/100 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  BUPIVACAINE CLARIS 5,0 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x10 ml/50 mg (liek.skl.) náhrada liek na predpis 
  CALYPSOL ; sol inj 5x10 ml/500 mg náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 20x(1x10 ml) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 5x10 ml náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 10x(1x10 ml) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 20x10 ml náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 10x10 ml náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 2,5 MG ; con inf 5x(1x10 ml) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5 MG ; con inf 5x(1x10 ml) (PP amp.+ blis.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5 MG ; con inf 20x(1x10 ml) (PP amp.+ blis.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5 MG ; con inf 10x(1x10 ml) (PP amp.+ blis.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5,0 MG ; con inf 5x10 ml (PP amp.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5,0 MG ; con inf 10x10 ml (PP amp.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 5,0 MG ; con inf 20x10 ml (PP amp.) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 20x(1x10 ml) (ampulka PP v sterilnom A-PET náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 10x(1x10 ml) (ampulka PP v sterilnom A-PET náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 10x10 ml (ampulka PP) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 5x10 ml (ampulka PP) náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 5x(1x10 ml) (ampulka PP v sterilnom A-PET náhrada liek na predpis 
  CHIROCAINE 7,5 MG ; con inf 20x10 ml (ampulka PP) náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 2 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.+pri náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 10 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.) náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 2,5 l (138 bar) (fľ.tlak.oceľ.+vent.uzatv. náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 5 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.) náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 10 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.+pr náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 2 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.) náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 5 l (138 bar) (fľ.tlak.oceľ.+vent.uzatv.) náhrada liek na predpis 
  ENTONOX ; gas mcp 5 l (170 bar) (fľ.tlak.Al.+vent.uzatv.+pri náhrada liek na predpis 
  FENTANYL CHIESI 50 µG/ ML ; sol inj 5x10 ml/500 µg (amp.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FENTANYL CHIESI 50 µG/ ML ; sol inj 5x2 ml/100 µg (amp.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FORANE ; vap inl 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ISOFLURAN PIRAMAL ; sol inh 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  ISOFLURAN PIRAMAL ; sol inh 1x250 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  LIDOCAINE/PRILOCAINE PLETHORA 150 MG/ML + 50 MG/ML ; aer deo 1x6 ml (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  MARCAINE 0,25% ; sol inj 5x20 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  MARCAINE 0,5% ; sol inj 5x20 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  MARCAINE SPINAL O,5% HEAVY ; sol inj 5x4 ml/20 mg náhrada liek na predpis 
  MEDICINáLNY OXID DUSNý SIAD ; gas inh 10 l (fľa.tlak.oceľ.) náhrada liek na predpis 
  MEDICINáLNY OXID DUSNý SIAD ; gas inh 800 l (16x50 l) (fľa.tlak.oceľ.- zväzok) náhrada liek na predpis 
  MEDICINáLNY OXID DUSNý SIAD ; gas inh 50 l (fľa.tlak.oceľ.) náhrada liek na predpis 
  MEDICINáLNY OXID DUSNý SIAD ; gas inh 40 l (fľa.tlak.oceľ.) náhrada liek na predpis 
  MEPIVASTESIN ; sol inj 50x1,7 ml náhrada liek na predpis 
  MESOCAIN ; gel 1x20 g náhrada liek na predpis 
  MESOCAIN 1 % ; sol inj 10x10 ml (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x30 kg (fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x7,5 kg (fľ. oceľ.+ spätná klapka) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x7,5 kg (fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x1,5 kg (fľ. oceľ.+ spätná klapka) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x1,5 kg (fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x30 kg (fľ. oceľ.+ spätná klapka) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x37,5 kg (fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x450 kg (12x fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x360 kg (12x fľ. oceľ.) náhrada liek na predpis 
  NIONTIX, MEDICINáLNY PLYN, SKVAPALNENý ; gas inh 1x37,5 kg (fľ. oceľ.+ spätná klapka) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINAL ; gas inh 1x3 l (fľ.oceľ+vent.pochr.mosadz) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINAL ; gas inh 12x50 l (fľ.oceľ+vent.pochr.mosadz-zväzok) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINAL ; gas inh 1x10 l (fľ.oceľ+vent.pochr.mosadz) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINAL ; gas inh 1x50 l (fľ.oceľ+vent.pochr.mosadz) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINAL ; gas inh 1x40 l (fľ.oceľ+vent.pochr.mosadz) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 600 l (12x50 l) (fľaša tlak.oceľ.+vent.s k náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 50 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 40 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 900 l (18x50 l) (fľaša tlak.oceľ.+vent.s k náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 1 l (fľaša tlak.Al +vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 10 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 20 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 30 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 25 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 450 l (9x50 l) (fľaša tlak.oceľ.+vent.s ko náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 13 l (fľaša tlak.Al +vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 3 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 2 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 1 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 30 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 20 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 15 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 25 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 3 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 20 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 15 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 13 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 7 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 10 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 4 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 3 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 0,5 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 10 l (fľaša tlak.Al +vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 0,5 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 2 l (fľaša tlak.oceľ.+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 25 l (fľaša tlak.Al +vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 20 l (fľaša tlak.Al +vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 15 l (fľaša tlak.Al +vent.s kol.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 13 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 7 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 5 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 4 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 3 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 2 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
  OXID DUSNý MEDICINáLNY AIR PRODUCTS 100 % V/V PLYN ; gas inh 1 l (fľaša tlak.Al +plast+vent.bezp.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >