Alerg��ny
Počet liekov je 58 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ALUTARD SQ ; sus inj 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  ALUTARD SQ ; sus inj 4x5 ml náhrada liek na predpis 
  ALYOSTAL PRICK ; sol inj 1x3 ml (fosf.kod.) náhrada liek na predpis 
  ALYOSTAL PRICK ; sol inj 1x3 ml (hist.hydr.) náhrada liek na predpis 
  ALYOSTAL PRICK ; sol inj 1x3 ml (neg.kontr.) náhrada liek na predpis 
  ALYOSTAL PRICK ; sol inj 1x3 ml (100 IR/ml, 100 IC/ml, 1000 IC/ml) náhrada liek na predpis 
  GRAZAX ; lyo por 90x75 000 SQ-T náhrada liek na predpis 
  GRAZAX ; lyo por 100x75 000 SQ-T náhrada liek na predpis 
  GRAZAX ; lyo por 30x75 000 SQ-T náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (MIX) ; sol inj 6x10 ml (PNU) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (MIX) ; sol inj 5x10 ml (PNU) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (MIX) ; sol inj 4x10 ml (PNU) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (MIX) ; sol inj 1x10ml (PNU) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (MIX) ; sol inj 7x10 ml (PNU) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 4x10 ml (JSK,JSA) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 5x10 ml (JSK,JSA) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 6x10 ml (JSK,JSA) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 2x10 ml (JSA) náhrada liek na predpis 
  H-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 1x10 ml (JSK,JSA) náhrada liek na predpis 
  H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU ; sus inj 1x5 ml/10000 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU ; sus inj 1x1ml/100 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU ; sus inj 1x3 ml/1000 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL PER OS (MIX) ; gtt por 1x9 ml PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL PER OS (MIX) ; gtt por 6x9 ml PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL PER OS (POLLENS) JSK ; gtt por 1x9 ml náhrada liek na predpis 
  H-AL PER OS (POLLENS) JSK ; gtt por 6x9 ml náhrada liek na predpis 
  H-AL PER OS (POLLENS) JSK ; gtt por 3x9 ml náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS. ; sus inj 1x5 ml/25 000 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS. ; sus inj 1x1 ml/250 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS. ; sus inj 1x3 ml/2500 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT. ; sus inj 1x3 ml/2500 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT. ; sus inj 1x1 ml/250 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT. ; sus inj 1x5 ml/25 000 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI ; sus inj 1x5 ml/25000 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI ; sus inj 1x3 ml/2500 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI ; sus inj 1x1 ml/250 PNU náhrada liek na predpis 
  H-AL POL.DEP. 10 000 JSK/5 ML ; sus inj 1x5 ml/10 000 JSK náhrada liek na predpis 
  H-AL POL.DEP. 100 JSK/3 ML ; sus inj 1x3 ml/100 JSK náhrada liek na predpis 
  H-AL POL.DEP. 1000 JSK/3 ML ; sus inj 1x3 ml/1000 JSK náhrada liek na predpis 
  ORALAIR 100 IR & 300 IR ; tbl slg 1x3x100 IR + 1x28x300 IR (blis.PA/Al/PVC/A náhrada liek na predpis 
  ORALAIR 300 IR ; tbl slg 1x30x300 IR (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ORALAIR 300 IR ; tbl slg 3x30x300 IR (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PANGRAMIN SLIT MONODOSE ; sol slg 90x0,2 ml/200 STU (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  PHOSTAL ; sus inj 4x5 ml náhrada liek na predpis 
  PHOSTAL ; sus inj 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  POLLINEX RYE ; sus inj 3x0,5 ml (300 SU+800 SU+2000 SU) náhrada liek na predpis 
  POLLINEX RYE ; sus inj 3x0,5 ml (2000 SU) náhrada liek na predpis 
  POLLINEX TREE ; sus inj 3x0,5 ml (300 SU+800 SU+2000 SU) náhrada liek na predpis 
  POLLINEX TREE ; sus inj 3x0,5 ml (2000 SU) náhrada liek na predpis 
  STALORAL ; sol slg 4x10 ml náhrada liek na predpis 
  STALORAL ; sol slg 2x10 ml náhrada liek na predpis 
  STALORAL 300 ; sol slg 2x10 ml (2x300 IR/ ml) náhrada liek na predpis 
  STALORAL 300 ; sol slg 3x10 ml (1x10 IR/ ml + 2x300 IR/ ml) náhrada liek na predpis 
  TROLAB ; liq der 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  TROLAB ; liq der 100x10 komôrok náhrada liek na predpis 
  TROLAB ; liq der 25x10 komôrok náhrada liek na predpis 
  TROLAB ; liq der 50x5 komôrok náhrada liek na predpis 
  TROLAB ; liq der 23x5 ml (set) náhrada liek na predpis