Počet liekov na Z je 1106 (t.j. 12 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  ZALDIAR ; tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR ; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR ; tbl flm 10x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 30x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 40x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 50x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 60x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 70x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 80x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 90x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 100x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 10x37,5 mg/325 mg (tuba PP) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 100x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 90x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 2x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 10x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 30x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 40x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 50x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 60x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 70x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG šUMIVé TABLETY ; tbl eff 80x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE) náhrada liek na predpis 
  ZALTRAP 25 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x8 ml/200 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZALTRAP 25 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 3x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZALTRAP 25 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 98x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 90x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 84x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 56x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 30x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 28x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 40 MG TABLETY ; tbl 14x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 98x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 90x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 84x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 56x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 30x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 28x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANACODAR 80 MG TABLETY ; tbl 14x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZANOCIN 200 MG ; tbl flm 10x200 mg náhrada liek na predpis 
  ZANOCIN 200 MG ; tbl flm 100x200 mg náhrada liek na predpis 
  ZARACET ; tbl flm 100x37,5 mg/ 325 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARACET ; tbl flm 30x37,5 mg/ 325 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARACET ; tbl flm 20x37,5 mg/ 325 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARACET ; tbl flm 10x37,5 mg/ 325 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARANTA 5 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZARZIO ; sol ijf 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s o náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s o náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZARZIO ; sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc náhrada voľnopredajný liek 
  ZAVEDOS 10 MG ; cps dur 1x10 mg (skl.fl.) náhrada liek na predpis 
  ZAVEDOS 10 MG ; plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZAVEDOS 25 MG ; cps dur 1x25 mg (skl. fl.) náhrada liek na predpis 
  ZAVEDOS 5 MG ; cps dur 1x5 mg (skl. fl.) náhrada liek na predpis 
  ZAVEDOS 5 MG ; plv ino 1x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZAVESCA 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ZEBINIX 200 MG TABLETY ; tbl 20x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 200 MG TABLETY ; tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 200 MG TABLETY ; tbl 60x200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 28x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 14x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 7x400 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 28x400 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 14x400 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 400 MG TABLETY ; tbl 7x400 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 600 MG TABLETY ; tbl 90x600 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 600 MG TABLETY ; tbl 60x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 600 MG TABLETY ; tbl 30x600 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 600 MG TABLETY ; tbl 60x600 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 600 MG TABLETY ; tbl 30x600 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 60x800 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 30x800 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 60x800 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 90x800 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 20x800 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEBINIX 800 MG TABLETY ; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť  tam >