Počet liekov na R je 3127 (t.j. 32 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 666 MBq náhrada liek na predpis 
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 740 MBq náhrada liek na predpis 
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 18 MBg náhrada liek na predpis 
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 37 MBq náhrada liek na predpis 
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 74 MBq náhrada liek na predpis 
  RáDIONUKLIDOVý GENERáTOR 81RB /81MKR ; gas inh 111 MBq náhrada liek na predpis 
  RADIUM BROMATUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  RADIUM BROMATUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  RALNEA SR 2 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 84x2 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 2 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 42x2 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 2 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 28x2 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 2 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 21x2 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 4 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 21x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 4 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 4 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 42x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 4 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 84x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 8 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 84x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 8 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 42x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 8 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 28x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALNEA SR 8 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 21x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  RALOXIFENE TEVA 60 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  RALOXIFENE TEVA 60 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  RALOXIFENE TEVA 60 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 42x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 10 MG ; tbl 10x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 100x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 98x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 50x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 42x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 30x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 28x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 20x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 14x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 2,5 MG ; tbl 10x2,5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 98x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 42x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 30x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 28x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 20x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 14x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIGAMMA 5 MG ; tbl 10x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 1,25 ; tbl 90x1,25 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 1,25 ; tbl 30x1,25 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 10 ; tbl 30x10 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 10 ; tbl 90x10 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 10 ; tbl 10x10 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 2,5 ; tbl 90x2,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 2,5 ; tbl 30x2,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 2,5 ; tbl 10x2,5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 5 ; tbl 10x5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 5 ; tbl 30x5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIL 5 ; tbl 90x5 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  RAMIMED 10 MG ; tbl 14x10 mg (bli) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť  tam >