Počet liekov na L je 3196 (t.j. 32 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  LACHESIS ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (1MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (15CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (9CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (5CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (5CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x4 g (10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (1MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (9CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (15CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gra 1x1 g (30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS MUTUS ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHNANTHES TINCTORIA ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACIPIL 2 MG ; tbl flm 14x2 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LACIPIL 4 MG ; tbl flm 14x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LACIPIL 4 MG ; tbl flm 28x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LACIPIL 6 MG ; tbl flm 14x6 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LACIPIL 6 MG ; tbl flm 28x6 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť  tam >