Počet liekov na K je 1264 (t.j. 13 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 30 x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 6 x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 1 g k3-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 1 g ch2-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 4 g k6-k1000 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 4 g k1001-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 4 g ch31-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gra 4 g ch2-ch30 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 12 x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BROMATUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x250 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x125 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x60 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x15 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; glo 1x8 g d31-200 náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; tbl 50 g náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; tbl 10 g náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol lm 10 ml náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol 50 ml náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol 20 ml náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol 10 ml d31-200 náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; glo 1x8 g d1-d30 náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; sol 10 ml d1-d30 náhrada liek na predpis 
  KALIUM CARBONICUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 1 g k3-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 1 g ch2-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 4 g k6-k1000 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 4 g k1001-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 4 g ch31-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM CARBONICUM ; gra 4 g ch2-ch30 náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť  tam >