Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 10x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 1x15 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 10x15 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V INJEK ; sol inj 10x20 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 1x15 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 10x10 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 1x10 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 10x30 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 1x30 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 10x20 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 1x20 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  OPTIMARK 500 MIKROMOLOV/ML INJEKčNý ROZTOK V NAPLN ; sol inj 10x15 ml (striek.inj.napl.) náhrada voľnopredajný liek