Počet liekov je 45 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  IOMERON 150 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 150 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 150 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 150 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 150 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 150 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 200 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 250 ; sol inj 10x10 ml (skl. amp.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 1x500 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 5x10 ml (skl. amp.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x30 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 300 ; sol inj 10x20 ml (skl. amp.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 1x500 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x30 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x20 ml (skl. amp.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 350 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x200 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x150 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x100 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x75 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x50 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x30 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis 
  IOMERON 400 ; sol inj 10x250 ml (skl. fľ.) náhrada liek na predpis