Počet liekov je 62 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  ALERID ; tbl flm 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALERID ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 7x10 mg náhrada voľnopredajný liek 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 50x1x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 21x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 14x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIRIZINE SANDOZ 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  CETIXIN 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LETIZEN ; tbl sol 7x10 mg náhrada liek na predpis 
  LETIZEN ; tbl sol 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  LETIZEN ; tbl sol 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  LIVOREACTINE 10 MG ; tbl flm 21x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  LIVOREACTINE 10 MG ; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  LIVOREACTINE 10 MG ; tbl flm 7x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ZODAC ; tbl flm 10x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZODAC ; tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZODAC ; tbl flm 5x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ZODAC ; tbl flm 7x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ZODAC ; tbl flm 60x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZODAC ; tbl flm 100x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZODAC ; tbl flm 90x10 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  ZODAC GTT ; gto por 1x20 ml (fľ. skl., hnedá s kvapkadlom) náhrada liek na predpis 
  ZODAC SIR ; sir 1x100 ml (liek. skl. hnedá) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; gto por 1x10 ml/100 mg (liek.skl.žltá) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; gto por 1x20 ml/200 mg (liek.skl.žltá) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 100(10x10)x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 100x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 45x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 40x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 21x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 15x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 7x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ZYRTEC ; tbl flm 50x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 90x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZYRTEC ; tbl flm 1x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ZYRTEC ; tbl flm 4x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ZYRTEC ; tbl flm 5x10 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  ZYRTEC ; gto por 1x15 ml/150 mg (liek.skl.žltá) náhrada liek na predpis