Počet liekov je 34 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/250 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60(2x30)x50 µg/250 µg (dvojblistrový Al/Al náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/250 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 30x50 µg/250 µg (dvojblistrový Al/Al strip náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/250 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60x50 µg/250 µg (dvojblistrový Al/Al strip náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/250 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido180(3x60)x50 µg/250 µg (dvojblistrový Al/Al náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60(2x30)x50 µg/500 µg (dvojblistrový Al/Al náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 30x50 µg/500 µg (dvojblistrový Al/Al strip náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60x50 µg/500 µg (dvojblistrový Al/Al strip náhrada liek na predpis 
  DIMENIUM 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 180(3x60)x50 µg/500 µg (dvojblistrový Al/A náhrada liek na predpis 
  FLUMETOR 50 MIKROGRAMOV/250 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60x50 µg/250 µg/1 dávka (dvojblis.Al/Al st náhrada liek na predpis 
  FLUMETOR 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV/DáVKA ; plv ido 60x50 µg/500 µg/1 dávka (dvojblis.Al/Al st náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 125 INHALER N ; sus inh 1x25/125 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 125 INHALER N ; sus inh 3x25/125 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 125 INHALER N ; sus inh 10x25/125 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 250 INHALER N ; sus inh 1x25/250 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 250 INHALER N ; sus inh 3x25/250 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 250 INHALER N ; sus inh 10x25/250 µg/120 dávok (nád.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 50 INHALER N ; sus inh 10x25/50 µg/120 dávok (nad.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 50 INHALER N ; sus inh 3x25/50 µg/120 dávok (nad.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE 50 INHALER N ; sus inh 1x25/50 µg/120 dávok (nad.tlak.Al) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/100 ; plv inh 28x50 µg/100 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/100 ; plv inh 60x50 µg/100 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/100 ; plv inh 180(3x60)x50 µg/100 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/100 ; plv inh 120(2x60)x50 µg/100 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/100 ; plv inh 600(10x60)x50 µg/100 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/250 ; plv inh 600(10x60)x50 µg/250 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/250 ; plv inh 120(2x60)x50 µg/250 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/250 ; plv inh 180(3x60)x50 µg/250 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/250 ; plv inh 60x50 µg/250 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/250 ; plv inh 28x50 µg/250 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/500 ; plv inh 28x50 µg/500 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/500 ; plv inh 60x50 µg/500 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/500 ; plv inh 180(3x60)x50 µg/500 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/500 ; plv inh 120(2x60)x50 µg/500 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis 
  SERETIDE DISKUS 50/500 ; plv inh 600(10x60)x50 µg/500 µg (blis.PVC) náhrada liek na predpis