Počet liekov je 276 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 10x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 120x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 90x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 30x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 1 MG ; tbl flm 20x1 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 120x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 100x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 90x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 60x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 50x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 30x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 20x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 2 MG ; tbl flm 10x2 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 120x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 100x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 90x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 60x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 50x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 30x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 20x3 mg náhrada liek na predpis 
  MEDORISPER 3 MG ; tbl flm 10x3 mg náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 1 MG ; tbl flm 100x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 1 MG ; tbl flm 60x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 1 MG ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 1 MG ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 1 MG ; tbl flm 6x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 2 MG ; tbl flm 20x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 2 MG ; tbl flm 60x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 2 MG ; tbl flm 6x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 2 MG ; tbl flm 50x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 2 MG ; tbl flm 100x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 3 MG ; tbl flm 100x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 3 MG ; tbl flm 50x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 3 MG ; tbl flm 6x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 3 MG ; tbl flm 60x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 3 MG ; tbl flm 20x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 4 MG ; tbl flm 100x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 4 MG ; tbl flm 60x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 4 MG ; tbl flm 50x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 4 MG ; tbl flm 20x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 4 MG ; tbl flm 6x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 6 MG ; tbl flm 20x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 6 MG ; tbl flm 60x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 6 MG ; tbl flm 6x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 6 MG ; tbl flm 50x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISEPRO 6 MG ; tbl flm 100x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 1 ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 1 ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 1 ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 2 ; tbl flm 20x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 2 ; tbl flm 30x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 2 ; tbl flm 50x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 3 ; tbl flm 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 3 ; tbl flm 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 3 ; tbl flm 20x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 4 ; tbl flm 20x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 4 ; tbl flm 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPEN 4 ; tbl flm 50x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERDAL 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x120 ml (fľ.skl.jantárová) náhrada liek na predpis 
  RISPERDAL 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x60 ml (fľ.skl.jantárová) náhrada liek na predpis 
  RISPERDAL 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x30 ml (fľ.skl.jantárová) náhrada liek na predpis 
  RISPERDAL 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x100 ml (fľ.skl.jantárová) náhrada liek na predpis 
  RISPERDAL CONSTA 25 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRED ; plv iul 1x25 mg + solv.+ Hypoint troj-ihlový systé náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERDAL CONSTA 25 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRED ; plv iul 1x25 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERDAL CONSTA 37,5 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTR ; plv iul 1x37,5 mg + solv.+ Hypoint troj-ihlový sys náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERDAL CONSTA 37,5 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTR ; plv iul 1x37,5 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERDAL CONSTA 50 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRED ; plv iul 1x50 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERDAL CONSTA 50 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRED ; plv iul 1x50 mg + solv.+ Hypoint troj-ihlový systé náhrada voľnopredajný liek 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50(50x1)x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) (nemoc.b náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100(5x20)x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) (nemoc. náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 1 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 6x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50(50x1)x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) (nemoc.b náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100(5x20)x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) (nemoc. náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 500x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 90x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 60x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 56x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 30x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 20x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 15x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x2 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  RISPERIDON - TEVA 2 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 500x2 mg (blis.Al/Al nemoc. bal.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >