Počet liekov je 881 (t.j. 9 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (10x1)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 240 (10x24)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (10x18)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120 (10x12)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (10x10)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90 (10x9)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60 (10x6)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50 (10x5)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (10x3)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20 (10x2)x100 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 240 (10x24)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (10x18)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120 (10x12)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (10x10)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90 (10x9)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60 (10x6)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50 (10x5)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (10x3)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20 (10x2)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 150 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (10x1)x150 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (10x10)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120 (10x12)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (10x18)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 240 (10x24)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90 (10x9)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60 (10x6)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50 (10x5)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (10x3)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20 (10x2)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (10x1)x200 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (10x10)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120 (10x12)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (10x18)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 240 (10x24)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90 (10x9)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60 (10x6)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50 (10x5)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (10x3)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20 (10x2)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (10x1)x25 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 180 (10x18)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120 (10x12)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (10x10)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90 (10x9)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60 (10x6)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50 (10x5)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (10x3)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20 (10x2)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (10x1)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 240 (10x24)x300 mg náhrada liek na predpis 
  DERIN 4-DňOVé šTARTOVACIE BALENIE FILMOM OBALENé ; tbl flm 6x25 mg+3x100 mg+ 1x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 10x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 100 (10x10)x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 90x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 60x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 50x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 30x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 100 MG ; tbl flm 20x100 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 100 (10x10)x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 90x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 60x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 50x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 30x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 20x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 150 MG ; tbl flm 10x150 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 100 (10x10)x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 90x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 50x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 20x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 200 MG ; tbl flm 10x200 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 100 (10x10)x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 90x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 60x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 50x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 30x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 20x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 25 MG ; tbl flm 10x25 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 100 (10x10)x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 90x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 60x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 50x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 30x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 20x300 mg náhrada liek na predpis 
  EQUETA 300 MG ; tbl flm 10x300 mg náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GELDOREN 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 100 MG ; tbl flm 60x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 100 MG ; tbl flm 30x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 100 MG ; tbl flm 60x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 100 MG ; tbl flm 30x100 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 150 MG ; tbl flm 60x150 mg (fľa.) náhrada liek na predpis 
  KETILEPT 150 MG ; tbl flm 30x150 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >