Počet liekov je 114 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ACLASTA ; sol inf 1x100 ml/5 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ACLASTA ; sol inf 5x1x100 ml/5 mg (unit pack) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 10x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 4x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  FAYTON 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá GENTHON 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá GENTHON 4 MG/5 ML ; con inf 5x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá GENTHON 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá GENTHON 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá GENTHON 5 MG ; sol inf 1x100 ml/5 mg (vak plast.inf.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/100 ML INFúZNY ROZ ; sol inf 1x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/100 ML INFúZNY ROZ ; sol inf 4x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/100 ML INFúZNY ROZ ; sol inf 10x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/5 ML INFúZNY KONCE ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/5 ML INFúZNY KONCE ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá MEDAC 4 MG/5 ML INFúZNY KONCE ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 1x100 ml/4 mg (fľ.inf.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 4x100 ml/4 mg (fľ.inf.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 10x100 ml/4 mg (fľ.inf.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/5 ML INFúZNY KONC ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/5 ML INFúZNY KONC ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 4 MG/5 ML INFúZNY KONC ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 5 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 1x100 ml/5 mg (fľ.plast.priehľ.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 5 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 4x100 ml/5 mg (fľ.plast.priehľ.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá SANDOZ 5 MG/100 ML INFúZNY RO ; sol inf 10x100 ml/5 mg (fľ.plast.priehľ.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA PHARMA 5 MG INFúZNY ROZT ; sol inf 10(10x1)x5 mg (vakPOF/PS/PE/PB) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA PHARMA 5 MG INFúZNY ROZT ; sol inf 5(5x1)x5 mg (vak POF/PS/PE/PB) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA PHARMA 5 MG INFúZNY ROZT ; sol inf 10(10x1)x5 mg (fľ.plast.-COP) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá TEVA PHARMA 5 MG INFúZNY ROZT ; sol inf 5(5x1)x5 mg (fľ.plast.-COP) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/100 ML ; sol inf 1x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/100 ML ; sol inf 4x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/100 ML ; sol inf 5x100 ml/4 mg (fľ.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/5 ML ; con inf 5x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA ZOLEDRóNOVá ZENTIVA 5 MG ; sol inf 1x100ml/5 mg (vak.plast.infúzny) náhrada liek na predpis 
  OSPORIL 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  OSPORIL 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  OSTEODON 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  OSTEODON 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZENDRACTIN 4 MG/100 ML ; sol inf 1x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZENDRACTIN 4 MG/100 ML ; sol inf 4x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZENDRACTIN 4 MG/100 ML ; sol inf 5x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZENDRACTIN 4 MG/100 ML ; sol inf 10x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLACITOR 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLACITOR 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONAT STADA ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONAT STADA ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4 MG/5 ML INFúZNY K ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4 MG/5 ML INFúZNY K ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4 MG/5 ML INFúZNY K ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/4 mg (vak PP/PP) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 5 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/5 mg (vak PP/PP) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 10x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 5x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 4x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 5 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 1x100 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 5 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 4x100 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID MYLAN 5 MG/100 ML INFúZNY ROZTOK ; sol inf 10x100 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEDRONIC ACID PHARMACENTER 4 MG/5 ML INFúZNY KON ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID PHARMACENTER 4 MG/5 ML INFúZNY KON ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID PHARMACENTER 4 MG/5 ML INFúZNY KON ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID POLPHARMA 4 MG PRášOK A ROZPúšťADL ; plv fol 1x4 mg+solv (liek.inj.skl.+amp.skl) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID POLPHARMA 4 MG/5 ML INFúZNY KONCEN ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RANBAXY 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTR ; sol inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RICHTER 4 MG/ 5 ML INFúZNY KONCENT ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RICHTER 4 MG/ 5 ML INFúZNY KONCENT ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada liek na predpis 
  ZOLEDRONIC ACID RICHTER 4 MG/ 5 ML INFúZNY KONCENT ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada liek na predpis 
  ZOLEMED 4 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEMED 4 MG/5 ML ; con inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLEMED 4 MG/5 ML ; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.polymér) náhrada voľnopredajný liek 
  ZOLESON 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; sol inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLESON 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; sol inf 4x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLESON 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; sol inf 10x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) náhrada liek na predpis 
  ZOLESON 4 MG/5 ML INFúZNY KONCENTRáT ; sol inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >