Počet liekov je 25 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x4 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 250x4 mg (fľ.skl.jantár.) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x4 mg (fľ.skl.jantár.) náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG/ML ; plv iol 10x8 mg+10x2 ml solv. (liek.inj.skl.jantár náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG/ML ; plv iol 6x8 mg+6x2 ml solv. (liek.inj.skl.jantár.+ náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG/ML ; plv iol 5x8 mg+5x2 ml solv. (liek.inj.skl.jantár.+ náhrada liek na predpis 
  XEFO 4 MG/ML ; plv iol 1x8 mg+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.jantár.+ náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x8 mg (fľ.skl.jantár.) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 250x8 mg (fľ.skl.jantár.) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x8 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x8 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x8 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x8 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO 8 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x8 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 100x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 50x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 30x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 20x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 10x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 6x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  XEFO RAPID ; tbl flm 250x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis