Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FLUDARA ORAL ; tbl flm 15x10 mg náhrada liek na predpis 
  FLUDARA ORAL ; tbl flm 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ; con ijf 1x2 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ; con ijf 5x2 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY ; con ijf 10x2 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  FLUDARABINE KABI 50 MG PRášOK NA INJEKčNý/INFúZNY ; plo ijf 1x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis