Počet liekov je 65 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  EZEN 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 90x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 60x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 56x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZEN 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 100x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 7x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al nem.bal.) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 7x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 10x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 14x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 56x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 60x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 84x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 90x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 98x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETIMIBE SANDOZ 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 100x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 98x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 50x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 30x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 28x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 300x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 300x10 mg (blis.jedn. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 100x10 mg (blis.jedn. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 50x10 mg (blis.jedn. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 100x10 mg (HDPE fľ.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 90x10 mg (blis.pret.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 84x10 mg (blis.pret.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 20x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 14x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 28x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 30x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 98x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 7x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 10x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 14x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 20x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 50x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 100x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 300x10 mg (blis. jedn. odlup.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 7x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  EZETROL ; tbl 10x10 mg (blis. pretl.) náhrada liek na predpis 
  LIPOBON 10 MG ; tbl 30(3x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LIPOBON 10 MG ; tbl 60(6x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LIPOBON 10 MG ; tbl 90(9x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis