Počet liekov je 32 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 30x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 500x20 mg (liekovka PP) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 250x20 mg (liekovka PP) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 100x20 mg (liekovka PP) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 50x20 mg (liekovka PP) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 100x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 98x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 50x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 10x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 14x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 20x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 28x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL G.L. PHARMA 20 MG ; tbl 42x20 mg (blis.Al/PVC/OPA/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 20x(20x10 mg) (blis.PVC/PVDC/Al) klin.bal. náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 10 MG ; tbl 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 90x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 56x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 20x(20x20 mg) (blis.PVC/PVDC/Al) klin.bal. náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 84x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 50x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 20x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  FOSINOPRIL-TEVA 20 MG ; tbl 14x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MONOPRIL 20 MG ; tbl 28x20 mg náhrada liek na predpis