Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  CELIPROLOL VITABALANS 200 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x200 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CELIPROLOL VITABALANS 200 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 60x200 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CELIPROLOL VITABALANS 200 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 100x200 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CELIPROLOL VITABALANS 400 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x400 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CELIPROLOL VITABALANS 400 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 60x400 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CELIPROLOL VITABALANS 400 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 100x400 mg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  TENOLOC 200 ; tbl flm 30x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  TENOLOC 200 ; tbl flm 100x200 mg (liek. HDPE) náhrada liek na predpis